Právě realizujeme

Křečhoř
Střecha: šikmá
Krytina: plech
Rozsah: 2600 m2
Bystřice pod Hostýnem - Přerovská
Střecha: plochá
Krytina: folie
Rozsah: 234 m2
Hulín - Kotelna
Střecha: plochá
Krytina: folie
Rozsah: 340 m2
Rataje - Popovice
Střecha: plochá
Krytina: folie
Rozsah: 248 m2
Roštění - Ad.Budova
Střecha: plochá
Krytina: folie
Rozsah: 411 m2

Tesařství

Co je krov?

Krov je součástí zastřešení budovy, kde plní především nosnou funkci střešního pláště (krytina, laťování, bednění, izolační a podhledové vrstvy). Krovy vytváří tvar střechy a přenáší zatížení od střešního pláště, sněhu, větru apod. do nosných částí objektu. Klasické krovy jsou vázané střešní konstrukce - spojované především tesařskými vazbami.

Konstrukce krovů prošla historickým vývojem. Volba krovové soustavy závisí především na dispozici a množství vnitřních nosných stěn a na sklonu střechy. Se změnou způsobu užívání půdních prostorů ve 2.pol. 20.stol. se změnila i konstrukce krovů. U současných krovů se zpravidla vyžaduje maximální využití půdního prostoru pro obytné či jiné účely a z tohoto důvodu je použití klasických soustav nepřijatelné (plné vazby, vazné trámy, vzpěry apod.).

V současné době se klasické krovové soustavy používají již minimálně (rekonstrukce historických objektů apod.). Krovy novostaveb mají charakter tzv. novodobých hambalkových soustav, nebo se jedná o tzv. novodobé krovy s vaznicemi. Velmi často krovy dotváří efektně interiéry staveb, tedy jsou pohledové, v interiéru přiznané.V posledních letech se na trhu objevila novinka - PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY , které zaznamenaly dynamický rozvoj v konstrukcích střech na moderních stavbách.

Co je příhradový vazník ?

Vazník je rovinná příhradová konstrukce s průběžnými, kloubově uloženými horními a dolními pásy a kloubově uloženými výplňovými pruty v podobě diagonál a svislic. Jednotlivé prvky jsou spojeny styčníkovými deskami s prolisovanými trny. 

Výhody příhradových vazníků:

  • Prefabrikace ve výrobní hale - záruka přesné a kvalitní konstrukce
  • Příznivé ceny – při jednoduchém tvaru střechy úspora až 40%.
  • Rozpon konstrukce až 30 m.
  • Tvarová svoboda – lze navrhnout konstrukce téměř libovolného tvaru
  • Ekologie – dřevo je obnovitelný zdroj energie
  • Rychlá a snadná montáž
  • Variabilní systém - možno zastřešit téměř jakýkoliv půdorys střechy sedlové, valbové, pultové, mansardové, obloukové, atd.


Ukázky možností tvarů konstrukcí :

Tyto vazby pokrýváme všemi standardními typy krytin, včetně zabudování střešních oken a dalších střešních doplňků.